BiT © 2020-2022      •      POLITYKA PRYWATNOŚCI

REALIZACJA STRONY   WWW.HASI.PL

Rody ziem pruskich

Józef Krzepela,

268 stron, oprawa miękka, format 160x230mm, wydanie II (reprint wyd. z 1927), Gdańsk 2008, ISBN: 978-83-924425-4-7.

 

Reprint wykonano z egzemplarza znajdującego się w zbiorach Tomasza Żuroch-Piechowskiego (I wydanie ukazało się w 1927). Część I (118 stron) to obszerny indeks miejscowości Prus Królewskich wraz z odnotowanymi tam źródłowo rodami. W części II zamieszczono następujące wykazy: 1. Rody innych ziem pruskich, 2. Rody o nazwiskach niegniazdowych, 3. Rody z miast Torunia i Gdańska wyszłe, 4. Rody napływowe z ziem polskich, a zwłaszcza z dobrzyńskiej, płockiej i ciechanowskiej, Publikację zamykają Dodatki zawierające: Wykaz ogólny rodów województwa pomorskiego oraz Spis przydomków; Wykazy wojewodów: chełmińskich, malborskich, pomorskich; kasztelanów: chełmińskich, elbląskich, gdańskich; Spis starostów niegrodowych i Podział na dawne powiaty Prus Królewskich.

 

Józef Krzepela (1946–1935) – polski prawnik, heraldyk i genealog. Sędzia sądu apelacyjnego w Krakowie. Prowadził badania nad rozsiedleniem szlachty na ziemiach polskich, autor Spisu miejscowości i rodów ziemiańskich województwa pomorskiego, wydanego w 1925 roku (reprint 2003).