BiT © 2020      •      POLITYKA PRYWATNOŚCI

REALIZACJA STRONY   WWW.HASI.PL

Pon Tadeusz

Adam Mickiewicz, tłumaczenie na język kaszubski Stanisław Janke, ilustracje Jarosław Wróbel,

384 strony, oprawa twarda, format 125x200mm, wydanie I, Gdańsk 2012, wydawcy: Maszoperia Literacka oraz MPiMK-P w Wejherowie, ISBN: 978-83-62129-92-8.

 

Zamysł tłumaczenia Pana Tadeusza na kaszubski uznać trzeba za inicjatywę bez precedensu w krótkiej historii kaszubskiej translatoryki, doniosłością zbliżoną do przekładu na kaszubski Biblii [...]. Dzieło Mickiewicza ma określoną rangę w literaturze polskiej i światowej, a zatem jego kaszubskie tłumaczenie widzieć należy jako ważny akt docenienia języka i literatury polskiej dla zachowania tożsamości Kaszubów oraz dla rozwoju ich własnego języka literackiego i piśmiennictwa, własnej literatury pięknej. Może ono zarazem być powodem dumy Kaszubów, którzy w stosunkowo krótkim czasie i w bardzo niesprzyjających warunkach obiektywnych (np. brak powszechnej edukacji w kaszubskim języku) wykazali się zdolnością i odwagą, zrównując się z wieloma innymi narodami i językami, w których już wcześniej zaistniała polska epopeja narodowa Pan Tadeusz. [prof. dr hab. Jerzy Treder]

 

Stanisław Janke – dziennikarz, poeta, prozaik i tłumacz. W latach 1979–2002 związany z „Pomeranią”. Autor kilkunastu książek, m.in. kilku tomików wierszy i powieści: Łiskawica (Błyskawica), Lelek, Żółty kamień, Piękniewo i Droga do korony. Napisał biografie twórców literatury kaszubskiej: ks. dr. Leona Heykego i Hieronima Derdowskiego, przetłumaczył na kaszubski Sonety krymskie. W dorobku ma również zbiór podań i legend Klechdy kaszubskie oraz antologię humoru Kaszubów Ptak za uszami. W 1997 roku otrzymał I nagrodę w Konkursie Literackim Miasta Gdańska za powieść Żółty kamień. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.