BiT © 2020-2022      •      POLITYKA PRYWATNOŚCI

REALIZACJA STRONY   WWW.HASI.PL

Herbarz szlachty kaszubskiej

tom V

Przemysław Pragert,

348 stron, oprawa twarda, format 165x235mm, wydanie I, Gdańsk 2018, ISBN: 978-83-950310-3-8.

Tom V i ostatni Herbarza zamyka bogate kompendium wiedzy o herbach używanych przez szlachtę na Kaszubach. W części I, w dwóch odrębnych wykazach – nazwisk pierwotnych i nazwisk odmiejscowych – znajduje się ponad 800 nazwisk kaszubsko-pomorskich właścicieli ziemskich odnotowanych w XVI–XVIII wieku. To pierwszy tak obszerny spis nazwisk, w większości bardzo drobnej szlachty. Zawiera najwcześniejsze daty występowania nazwisk w źródłach, herby i przydomki. Część II – Uzupełnienia i sprostowania –zawiera m.in. dwa nowe hasła i kilkadziesiąt herbów nieuwzględnionych w poprzednich tomach. Całość tworzy bogaty zbiór kilkuset herbów oraz zwięzłą historię i genealogię 263 rodów, a w ich ramach kilku tysięcy nazwisk.

 

[…] czyniąc głęboki ukłon przed Autorem i Wydawcą – należy zachęcać wszystkich do studiowania tego dzieła pod różnymi kątami, nie tylko szukając opowieści o własnej rodzinie. Jego bogactwo będzie się nam ujawniało w kolejnych latach i dekadach, gdy podejmiemy trud analizy różnorodnych wątków, które się tu krzyżują. Teraz, gdy piąty tom kończy edycję Herbarza... śmiało możemy powiedzieć, że kilkunastoletnia praca badawcza i wydawnicza pozwalają nam stawiać go w szeregu tych wielotomowych dzieł, które stanowią fundament wiedzy i tożsamości kaszubskiej: Słownika... ks. Bernarda Sychty, Słownika Etymologicznego Kaszubszczyzny H. Popowskiej-Taborskiej i W. Borysia, Atlasu Językowego Kaszubszczyzny, zbioru dokumentów dotyczących polskich i kaszubskich dziejów Pomorza Zachodniego pod red. B. Wachowiaka, trzytomowego zbioru muzyki kaszubskiej w opracowaniu L. Bielawskiego i A. Mioduchowskiej, czy też serii „Biblioteka Pisarzy Kaszubskich”. Wyrażajmy więc wdzięczność za benedyktyńską pracę i korzystajmy z pożytkiem dla wiedzy o Kaszubach i dla ich/naszej kultury. [Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński]