BiT © 2020-2022      •      POLITYKA PRYWATNOŚCI

REALIZACJA STRONY   WWW.HASI.PL

Herbarz szlachty kaszubskiej

tom IV

Przemysław Pragert,

548 strony oprawa twarda, format 165x235mm, wydanie I, Gdańsk 2015,wydawcy: Oskar i BiT, ISBN: ISBN: 978-83-65175-14-4 oraz 978-83-927383-6-7.

 

W tomie IV omówiono 70 rodów i ich gałęzie oraz używane przez nich herby z odmianami. Tak jak w dotąd wydanych tomach wizerunki herbów są starannie wyrysowane przez autora. Bogata bibliografia uwzględnia wiele trudno dostępnych źródeł.

 

Herbarz... należy do tych dzieł, które z jednej strony świadczą o żywotności i atrakcyjności kultury kaszubskiej, ale z drugiej stają się w tej kulturze kolejnym znakiem, symbolem i pomnikiem. Mówiąc inaczej, jest to dzieło z gatunku tych, które „zostają na zawsze”. Ich oddziaływanie wykracza poza moment dziejowy, w którym powstały, bowiem następne pokolenia będą z całą pewnością zeń korzystały. Ponadto ma ono znaczenie nie tylko w perspektywie indywidualnej czy też rodzinnej, gdzie zainteresowane osoby będą mogły doszukiwać się śladów rodowej przeszłości. Ono ma istotne znaczenie tożsamościowe, pokazując istotny fragment kaszubskiej rzeczywistości społecznej. W pewnej więc mierze pokazuje nam – kim byliśmy, skąd się wzięliśmy, jakie były koleje naszych losów i jakie jest nasze, kaszubskie dziedzictwo. Nie traktuje go przy tym w wąski, etnocentryczny sposób. Wręcz przeciwnie – na przykładach bardzo wielu rodzin uświadamia nam co to znaczyło żyć na kulturowym, etnicznym, językowym, religijnym polityczny i prawnym pograniczu. W tej opowieści o kaszubskiej szlachcie – jeśli tylko zechcemy wyjść poza herby i daty – ujrzymy całą złożoność naszych losów i źródło skomplikowania procesów tożsamościowych. [Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński]